jump to navigation

Dronning Elizabeth bak St. Paul 4. november 2010

Posted by konradlarsen in Bergen sentrum.
Tags:
add a comment

Bak St. Pauls kirke, den katolske kirken i Bergen, står ‘Queen Elizabeth’. Hun har det svært skyggefullt, men blomstrer likevel, selv i november.

Nordhagens roser? 14. august 2010

Posted by konradlarsen in Nygårdshøyden.
Tags:
2 comments

Det er blitt meg fortalt at professor i botanikk Rolf Nordhagen sørget før å få plantet en del roser utenfor inngangen til Historisk museum på Nygårdshøyden. Om dette stemmer vet jeg ikke, men det står i alle fall en noen roser der, og siden Nordhagen hadde sitt kontor i denne bygningen er det ikke usannsynlig at han har hatt noe med dette å gjøre.

De fleste av disse rosene er artsroser, Rosa glauca, Rosa sericea og andre, men nærmest inngangen står det noen foredlede sorter. Disse står nå i plenen, i motsetning til de større artsrosene som står i et bed i skråningen ned mot Sjøfartsmuséet.

Stedet er ganske skyggefullt siden dette vender mot nord og den høye musumsbygningen ligger mot syd og vest. Selv ‘Minette’ er fortsatt i blomst og ‘Orange Triumph’ er ennå ikke sprunget helt ut.

Store deler av den nevnte skråningen er dekket av spansk kjørvel. Denne er så akspansiv at den er i ferd med å kvele de nærmeste rosene. Her må det kanskje settes inn noen tiltak for å hindre at kjørvelen tar helt overhånd.